Rota Regatta 2013

2013 Rota Regatta: Saipan-Guam-Rota-Saipan